Foglalkoztató játékok

Szűrés eszerint

Rendelkezésre állás

Rendelkezésre állás

Aktív szűrők

Foglalkoztató játékokkal a gyermekeknek fejlődik a fantáziájuk,mozgáskészségük, a kézügyességük. Ha szeretnék gyermeküket szórakoztatva fejleszteni, ezekből a játékokból válasszunk nekik. A Geomag játékcsaládban acélgolyók és műanyag elemek variációja található. Ezekkel a játékokkal a fantáziánkat szabadon engedhetjük. Végtelen variációban készíthetők alakzatok. A rajzoló sablonok a gyermekek kedvenc játékai, mert egyszerűen lehet egy kép körvonalát megrajzolni. Tökéletes lesz a kép formája, gyermekünknek már csak a színezés marad feladatul. Fejleszti a szépérzéket, a vizuális látást. A Pötyi játékokkal színes képeket rakhat ki gyermeke apró kis pötyikből. Cél a kis színes pötyikből egy teljes kép. A képkirakó kockáknak 6 oldala van, 6 színes kép rakható ki.

Az ugráló játékok a mozgás koordinációt fejlesztik és nagyon jó szórakozás.

A fejlesztő játékok hasznosak a gyerekek számára, mert célzottan választhatunk terméket a fejlesztés adott célja szerint. Ezek a gyerekek igénylik a kommunikációt, a sok beszélgetést, ha saját magukról beszélhetnek. A rájuk való odafigyelés, érdeklődés felőlük olyan fajta nyitottságot eredményez náluk, mely által saját maguk kezdenek el beszélni életükről, az otthoni viselkedésükről. A fejlesztő játékokat az életkori sajátosságok figyelembe vételével válasszuk ki.
Úgy gondolom, hogy a fejlesztési folyamatok az egyes gyermekek egyéni szükségleteihez kell, hogy igazodjanak. Az egyénekhez igazodás a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is lehet megfelelő. Csak így lehet észrevenni igazán az egyes gyermekek erősségeit és gyenge pontjait.

A tanulási nehézséget mutató gyermekek gyógypedagógiai segítésében kiemelt szerepet kapnak a tanulás elemi pszichikus feltételeinek (észlelés, mozgás, kognitív és kommunikációs képességek, érdeklődés, emóciók, interakciók) fejlesztése.

A terápiás képességfejlesztési célok a lelki folyamatok (figyelem, emlékezet, gondolkodás, érzések, akarati tulajdonságok) egyenetlen fejlődése mentén fogalmazódnak meg. Nagy figyelmet kell szentelni a motivációjukra, értékelésükre, a játék kiválasztására, a szemléltetésre, a tevékenykedtetésre.

Mivel a játéknak feszültségoldó, személyiségfejlesztő hatása is van, a nevelés szempontjából nem csak az lényeges, amit az egyén tesz a játékban, hanem azt is, amit a játék tesz az egyénnel. Ezért a fejlesztés során a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését célzó játékok, módszertani játékok kiemelt szerepet kapnak.

Ezen belül fontos, hogy a foglalkozások levezetése közben szerepeljenek:

 1. Az érzékelést fejlesztő játékok

 2. Figyelem, koncentrációs képesség, gondolkodás és fejlesztést célzó játékok

 3. Megfigyelőképesség, emlékezet, megosztott figyelem fejlesztését célzó játékok

 4. Interakciós képességek fejlesztését célzó játékok

 5. Algoritmusos gondolkodás fejlesztését célzó játékok

 6. Asszociációs képesség fejlesztését célzó játékok

 7. Beszédkészség, szókincs, kommunikáció

 8. Önismeret, énkép

 9. Bizalom

 10. Lazító játékok

 11. Feszültségoldás

 12. Nagymozgás

 13. Finommozgás

 14. Testtudat

 15. Téri tájékozódás

Honlapunkon nagyon sokféle fejlesztő játékot találhat:

https://jatekparadicsom.com/47-foglalkoztato-jatekok